Vallox > Apie vėdinimą  > Gartraukio garų ir dūmų pašalinimas per vėdinimo įrenginį

Gartraukio garų ir dūmų pašalinimas per vėdinimo įrenginį

Garai ir dūmai iš gartraukio daugiabučiuose, sudurtiniuose namuose, atostogų nameliuose dažnai
pašalinami per vėdinimo įrenginį.

Rekomenduojama įrengti virtuvės garų ir dūmų pašalinimo sistemą, atskirą nuo pastato vėdinimo
sistemos, su vienu ar keliais gartraukiais ir per stogą išvestu ortakiu. Naudojant atskirą sistemą
gartraukio ištraukiamas oro srautas paprastai būna gerokai didesnis nei pasiekiamas vėdinimo
įrenginio. Vis dėlto dūmai daugiabučiuose, sudurtiniuose namuose ir nedideliuose atostogų
nameliuose gana dažnai ištraukiami naudojant vėdinimo sistemą ir tai nėra blogai nei technologiniu,
nei statybos reglamentų požiūriu.

Nėra būtina apeiti šilumos rekuperatorių

Daug kas klausia, ar garai ir dūmai iš gartraukio turi apeiti vėdinimo sistemoje naudojamą šilumos
rekuperatorių. Jei naudojamas „Vallox“ vėdinimo įrenginys, rekuperatoriaus apeiti nereikia, nes
plokšteliniame šilumokaityje dūmai, kvapai ir drėgmė iš ištraukto oro niekada negrąžinami į tiekiamą
orą.

„Vallox“ taip pat atliko vėdinimo sistemos patikimumo tyrimą. Remiantis jo išvadomis, jei šalinant
dūmus apeinamas šilumos rekuperatorius, žiemą gali iškilti problemų su vėdinimo įrenginiu. Kai atidaroma gartraukio sklendė ir dalis ištraukiamo oro rekuperatorių apeina, rekuperatorių
pasiekiantis ištraukiamo oro srautas susilpnėja. Tačiau iš lauko tiekiamo oro srautas nesikeičia, todėl
iškyla pavojus, kad rekuperatorius apšals. Taigi įrenginio apsauga nuo užšalimo įsijungia esant daug
aukštesnei lauko oro temperatūrai. O blogiausiu atveju rekuperatorius apskritai gali užšalti.
Gartraukio sklendė gali netyčia likti atidaryta, net jeigu naudojama sklendė su laikmačiu. Be to, kai
netinkamai veikia šilumos rekuperacija, vėdinimo įrenginiui tenka naudoti daugiau galios šildyti
tiekiamą orą. Į patalpas pučiamo oro temperatūra gali nukristi. Jei tiekiamas oras šildomas
radiatoriumi, kuriuo cirkuliuoja vanduo, apeinant rekuperatorių kyla rimtas pavojus, kad toks
radiatorius užšals.

Jei per gartraukį ištraukiamo oro srautas būtų lygus 8 l/s, šiluminės energijos, kuri nepasiekia
rekuperatoriaus, kiekis centrinėje Suomijos dalyje stovinčiame name siektų 1500 kWh per metus.
Tokie nuostoliai prilygsta trečdaliui energijos, rekuperuojamos iš ištraukiamo oro nedideliame
gyvenamajame name. To įmanoma – ir reikėtų – išvengti įrengiant atskirą virtuvės gartraukio sistemą
ir siaurą gartraukio sklendę. Bet net ir nedidelė skylutė gartraukio sklendėje arba gyventojo klaida
metines elektros sąnaudas gali gerokai išauginti.

Rekuperatoriaus apėjimas iš esmės neturėtų jokios įtakos vėdinimo įrenginio priežiūrai. Palyginti
sunkios riebalų dalelės, prasmukusios pro gartraukio riebalų filtrą, paprastai toli nenukeliauja ir gana
greitai nusėda ant ortakio sienelių. Mažiausios dalelės gali nukeliauti iki įrenginio oro filtro, o šis
reguliariai tikrinamas ir keičiamas.

Šilumos rekuperatoriaus poveikis gartraukio ištraukiamo oro srautui labai mažas. Pavyzdžiui, slėgio
nuostoliai įrenginio „Vallox 096“ rekuperatoriuje, kai oro srautas yra 80 l/s, sudaro 92 Pa. Įrengus
apėjimą, oro srautas teoriškai galėtų padidėti apie 15 l/s, su sąlyga, kad apėjimo ortakyje slėgio nė
trupučio neprarandama. Kai oro srautas lygus 30 l/s, rekuperatoriaus slėgio nuostoliai siekia vos
23 Pa. Gartraukio oro srautui didesnę įtaką daro ortakių sistemos matmenys ir tinkamas įrengimas.

„Vallox“ gartraukiai puikiai sulaiko garus ir dūmus

Kalbant apie virš viryklės sklindančių garus ir dūmus, oro srautas – ne toks svarbus veiksnys kaip
gebėjimas sugauti kvapus ir gartraukio montavimo aukštis. Norint veiksmingai pašalinti ruošiant valgį
sklindančius kvapus, itin svarbu, kad didžioji erdvinė gartraukio dalis, į kurią surenkami garai, būtų
pritvirtinta gana žemai. „Vallox X-Line“ gartraukių gebėjimas sugauti kvapus buvo ištirtas Švedijos
techninių tyrimų institute (Statens Provningsanstalt, SP). Kai oro srautas siekia tik 50 l/s, „Vallox X-
Line“ gartraukis ištraukia 72 % dūmų. Gartraukio oro srautą padidinus iki 60 l/s, gebėjimas sugauti
dūmus padidėja 8 procentiniais punktais. Praktikoje tokį pokytį pastebėti sunku, nes oro judėjimas
pasikeičia, pavyzdžiui, netgi kam nors praeinant pro gartraukį.

Jei gartraukis su erdvine dalimi pakeičiamas žemu gartraukiu plokščiu dugnu, kuris atrodo gražiau,
gebėjimas sugauti dūmus ir garus smarkiai sumažėja. Garai „pabėga“ pro plokščio dugno kraštus ir
riebalų filtras nespėja jų sugaudyti.

Ką daryti, kad dūmai ir garai būtų pašalinami veiksmingiau

Norėdami, kad dūmai ir garai būtų pašalinami veiksmingiau, pasirinkite gartraukį, kuris geriau sulaiko
dūmus. Taip pat gartraukį įrenkite gana žemai ir naudokite didelių matmenų gartraukio ortakį.
Nepamirškite dažnai keisti riebalų filtrą. Taip pat naudinga atsidarius gartraukio sklendei
automatiškai sustiprinti vėdinimą. Vėdinimo sustiprinimas gali būti automatizuotas naudojant
gartraukio sklendės „Vallox PTXPA MC“ laikmatį, valdiklį „Vallox ProControl“ ir gartraukį „Vallox
KTXA“ arba, jei turite MV modelio sklendę, – gartraukį „KTXA“.

Mūsų konsultantai pasiruošę atsakyti į Jūsų klausimus