Vallox > Apie vėdinimą  > Vėdinimo įrenginio veikimas esant minusinei lauko temperatūrai

Vėdinimo įrenginio veikimas esant minusinei lauko temperatūrai

Ką daryti, jei užšąla rekuperatoriaus šilumokaitis? Ar normalu, kad iš vėdinimo įrenginio teka vanduo? Kodėl mechaninio vėdinimo įrenginys užšąla?

 

Ar neužsikimšo kondensato vamzdelis?

Labai efektyviai veikiantys vėdinimo įrenginiai šaltu oru sukondensuoja didelį kiekį vandens. Prieš nusistovint šaltiems orams reikėtų patikrinti, ar kondensatoriaus vamzdelis atidarytas ir nėra užsikimšęs, pavyzdžiui, ar per vasarą jo sifone neprisirinko daug vabzdžių. Kondensatas susidaro, kai rekuperatoriaus šilumokaityje drėgnas patalpų oras kontaktuoja su šaltu lauko oru, kurio temperatūra žemiau nulio. Nuo susidarančio kondensato kiekio nepriklauso oro, pučiamo į patalpas, drėgmės lygis. Kai lauko oro temperatūra yra minusinė, jame nėra daug vandens, todėl patalpų oras visada išlieka sausas.

 

Ar neužšalo lauko oro grotelės?

Lauko oro grotelės, pro kurias vėdinimo įrenginys įtraukia lauko orą, gali apšarmoti. Jei medžių šakos pasidengė gražiu šerkšnu, groteles reikia patikrinti ir, jei reikia, nuvalyti, pavyzdžiui, šepetėliu. Tačiau grotelių negalima uždengti jokiu filtru ar tinkleliu nuo vabzdžių! Į vėdinimo įrenginio filtrą gali patekti ir sniego. Tokiu atveju įrenginio filtrą reikėtų išimti, iškratyti iš jo sniegą ir filtrą įstatyti atgal. Jei grotelės arba filtras užblokuojami, patalpose susidaro neigiamas slėgis.

 

Ar tinkamai įrengta vėdinimo ortakių izoliacija nuo kondensato?

Vėdinimo ortakiams izoliacija nuo kondensato reikalinga tam, kad kondensatas nesusidarytų ortakių viduje. Uždara izoliacija turi tęstis nuo įrenginio viršaus iki pat garų užtvaros (taip pat tarp įrenginio ir tvirtinimo prie lubų plokštės). Jei lauko ir išmetamo oro ortakiai yra šiltose patalpose ir nėra izoliuoti nuo kondensato, ant jų išorinio paviršiaus gali kauptis drėgmė ar netgi ledas. Pakilus lauko temperatūrai ledas ištirps tirpsmo vanduo nubėgs ant vėdinimo įrenginio ir pateks į metalinių skydų tarpus. Tada gali atrodyti, kad įrenginys per apatinius kampus leidžia vandenį, nors tikroji grindų sušlapimo priežastis – vandens kondensatas ant ortakių virš įrenginio.

 

Ar užtenka ištraukiamo oro vamzdžio šiluminės izoliacijos?

„Vallox“ vėdinimo įrenginiai suprojektuoti taip, kad kuo veiksmingiau panaudotų ištraukiamo oro šilumą. Dėl šios priežasties esant minusinei lauko temperatūrai į lauką išmetamas ištrauktas oras yra labai šaltas, gali būti net žemesnės nei –10 °C temperatūros. Kai lauke šalta, lubose esanti anga arba ant sienos sumontuotas oro pūtimo įrenginys gali apšalti. Apšalti gali ir ištraukiamo oro ortakis, esantis palėpėje. Tokį užšalimą lemia per silpnas vėdinimas, neatitinkantis patalpų drėgmės apkrovos. Ledas, esantis ištraukiamo oro ortakyje, sumažina ištraukiamo oro srautą. Dėl to gali netinkamai veikti automatinis apsaugos nuo užšalimo valdymas ir užšalti rekuperatoriaus šilumokaitis.

Jei ištraukiamo iri ortakis užšąla nebe pirmą kartą, reikia patikrinti jo izoliaciją. Dažniausia probleminė sritis būna iškart po stogu, kur ištraukiamo oro ortakis prijungtas prie lubų angos movos. Vanduo kondensuojasi ir užšąla ant vidinio neizoliuoto ortakio paviršiaus, jei ortakis yra šaltoje palėpėje. Angos mova, kuri yra virš stogo, taip pat turi būti izoliuota, o ištraukiamo oro anga turi būti pakankamo dydžio.  Lubų angos mova paprastai turi būti vienu dviem dydžiais platesnė už ištraukiamo oro ortakį. Taigi jei nuo vėdinimo įrenginio nutiesto ištraukiamo oro ortakio skersmuo yra 160 mm, atitinkamos lubų movos skersmuo turi būti 200 arba 250 mm.

 

Kaip ištraukiamo oro ortakį atitirpinti, jei jo viduje susikaupė ledo?

Ištraukiamo oro ortakis gali būti atitirpintas karšto oro pūstuvu pučiant karštą orą iš vėdinimo įrenginio į išmetamo oro ortakį. Kai kuriuose „Vallox“ modeliuose ortakį atitirpinti galima naudojant paties įrenginio ventiliatorių, kai paliekamos atidarytos techninės priežiūros durelės.

Naujausiuose „Vallox“ modeliuose automatinis valdiklis stebi išmetamo oro įrenginio užšalimą ir prireikus paleidžia sustiprintą atitirpinimo ciklą. Patikrinkite, ar jūsų vėdinimo įrenginyje įdiegta naujausios versijos programinė įranga.

Kodėl vėdinimo įrenginys užšąla?

Vėdinimo įrenginys turi veikti ir esant šaltam orui. Kai lauke vyrauja minusinė temperatūra, vėdinimo išjungti negalima. Jei vėdinimo įrenginys užšąla, reikia surasti to priežastį. Rekuperatoriaus šilumokaitis gali užšalti dėl netinkamų įrenginio nustatymų arba sugedusio termostato ar jutiklio. Jei turite naujesnį vėdinimo įrenginį, retkarčiais rekuperatoriaus šilumokaitį padengiantis ledas – normalus reiškinys. Tai rodo, kad įrenginį stengiamasi naudoti kuo veiksmingiau.

Priklausomai nuo modelio, „Vallox“ vėdinimo įrenginiuose, turinčiuose pirminio šildymo arba tiekiamo oro ventiliatoriaus sustabdymo funkciją, atitirpinimo nustatymai yra, pavyzdžiui, tiekiamo oro ventiliatoriaus sustabdymas, pirminis šildymas ir histerezė (skirtumas tarp pradinės ir ventiliatoriaus arba varžinio kaitinimo elemento sustabdymo temperatūros). Gamykliniai nustatymai nurodyti vėdinimo įrenginio instrukcijoje. Jei šilumokaitis vis tiek nuolat užšąla, šių gamyklinių nustatymų vertes galima padidinti vienu laipsniu.

Vėdinimo įrenginiuose, turinčiuose valdymo skydelį „MyVallox“, automatinio atitirpinimo valdymo nustatymai yra vidaus oro santykinė drėgmė (gamyklinis nustatymas 0 %) ir lauko temperatūra (gamyklinis nustatymas 20 %). Išsamesne instrukcijas rasite „MyVallox“ internetinėje pagalbos svetainėje, į paiešką įrašę „Defrosting settings“ (atitirpinimo nustatymai).

Nekeiskite įrenginio nustatymų, jei ne iki galo suprantate jų paskirtį. Jei dėl vėdinimo įrenginio naudojimo žiemą kyla klausimų arba susiduriate su problema, kreipkitės į įgaliotąjį „Vallox“ techninės priežiūros centrą.

Jeigu Jums reikalingas profesionalų patarimas, prašome užpildyti formą žemiau.