Vallox > Apie vėdinimą  > Paprasti patalpų oro kokybės problemų sprendimai mokykloms

Paprasti patalpų oro kokybės problemų sprendimai mokykloms

vedinimas mokyklose

Autonominės klasių vėdinimo sistemos gali būti nebrangus patalpų oro kokybės problemų sprendimas mokyklose.

Autonominis klasių ir kitų patalpų vėdinimas gali būti nebrangus ir greitas būdas pagerinti patalpų oro kokybę mokyklose ir vaikų darželiuose. Dėl žmonių veiklos atsirandančią drėgmę, anglies dioksidą ir kvapus lengva pašalinti sustiprinant vėdinimą. Visus konstrukcijų nešvarumus galima pašalinti per valdomą tiekiamojo–ištraukiamojo vėdinimo sistemą, kuri patalpose nesukuria neigiamo slėgio.

Decentralizuotoje sistemoje kiekviena klasė ar kita erdvė turi atskirą vėdinimo įrenginį. Taip klasėse vėdinimo veiksmingumas reguliuojamas nepriklausomai nuo kitų klasių vėdinimo poreikio konkrečiu metu. Kai klasė naudojama, vėdinimo stiprumas reguliuojamas atsižvelgiant į poreikį. Jeigu klasė tuščia, pavyzdžiui, tarp pamokų, savaitgaliais ir šventinėmis dienomis, vėdinimą galima sumažinti. Tačiau vėdinimo niekada negalima visiškai išjungti, nes iš patalpų turi nuolat pasišalinti iš konstrukcijų sklindanti tarša ir žmonių sugeneruota drėgmė. 

Vėdinimo valdymas pagal anglies dioksido koncentraciją – geras automatinio valdymo būdas. Taip atsižvelgiama į faktinį vėdinimo poreikį, priklausantį nuo tuo metu patalpoje esančių žmonių skaičiaus. Kai vėdinimo sistema valdoma pagal anglies dioksido koncentraciją, valdiklis pats supranta, kada į patalpą ateina žmonių, ir vėdinimą sustiprina beveik nepastebimai. Toks vėdinimas nebūna stiprus, kai klasėje žmonių nedaug, bet jei klasėje yra didesnė žmonių grupė, vėdinimas suintensyvinamas.

Vėdinimo valdymas pagal drėgmės lygį – geras būdas valdyti vėdinimo veiksmingumą mokyklos sporto patalpose ir darželių prausyklose. Kai naudojamas dušas ar džiūsta drabužiai, valdiklis, reaguojantis į patalpų drėgmę, automatiškai sustiprina vėdinimą, o kai patalpos išdžiūsta, grąžina įprastą vėdinimo režimą. Savaime besimokantis „Vallox“ valdiklis, vėdinimą valdantis pagal drėgmės lygį, automatiškai pritaiko sistemos veikimą atsižvelgdamas į drėgmės koncentraciją, kuri kinta, pavyzdžiui, dėl metų laikų. Naudotojams nebereikia patiems keisti numatytųjų vėdinimo sistemos parametrų. 

Patalpose, kuriose ore gali pasklisti teršalų (pavyzdžiui, dailės ar kirpėjų klasėse), reikėtų įdiegti valdiklį, veikiantį pagal LOJ jutiklį, reaguojantį į lakiųjų organinių junginių, pavyzdžiui, tirpiklių, skiediklių garų ir kitų medžiagų, koncentraciją.

„Vallox“ drėgmės, anglies dioksido ir LOJ jutikliams nereikalinga jokia priežiūra, jų nereikia kalibruoti.

Automatinis vėdinimo valdiklis veikia ir ne darbo valandomis, pavyzdžiui, vakarais, arba kai patalpos naudojamos kitaip nei įprasta. Tokiais atvejais nustatymų nereikia keisti rankiniu būdu – automatinis valdiklis atpažįsta grupės dydį ir vykdomą veiklą ir palaipsniui didina vėdinimo stiprumą, atsižvelgdamas į poreikį, taip užtikrindamas klasės oro šviežumą bet kuriuo metu. Vėdinimas automatiškai sumažinamas, kai patalpose nieko nėra, todėl sutaupoma energijos.

Jei vėdinimas veikia nenutrūkstamai, švaistoma energija

Nebrangu įrengti

Vėdinimo įrenginį galima įrengti garso nepraleidžiančioje erdvėje pačioje klasėje arba koridoriuje. Vėdinimo ortakiai klasėje yra gana trumpi, matomi bus tik ortakiai arba jų apdaila ir būtiniausios vėdinimo sistemos dalys. Ant mokyklos stogo nereikės įrenginėti erdvių vėdinimo įrenginiams ar išvesti ortakių su gaubtais. Decentralizuota vėdinimo sistema apsaugota nuo gaisro – ugnis iš vienos klasės ar iš vieno aukšto į kitą neplis per ortakių sistemą. 

Darbų eiga

Decentralizuotą vėdinimą galima įrengti vienoje klasėje po kitos arba viename mokyklos aukšte, todėl renovaciją galima vykdyti neuždarant visos mokyklos. Decentralizuotas vėdinimas taip pat labai pasiteisina keičiantis patalpos paskirčiai ir kai vėdinimas įrengiamas priestatuose ar laikinose mokyklos patalpose. Vieno vėdinimo įrenginio įrengimas neturi jokios įtakos kitiems pastate veikiantiems vėdinimo įrenginiams. 

Patalpų vėdinimo sistema – tai patikimas ir nebrangus sprendimas. Kadangi nereikia atskirų erdvių vėdinimo įrenginiams ir plataus ortakių tinklo, sumažėja pastato techninės įrangos poreikis, taigi ir montavimo kaina. Jei iš klasės ištraukiamą orą į lauką galima išleisti per sieną, tarp aukštų sutaupoma erdvės, nes nereikia jokių šachtų ortakiams.

Rezultatas

Įrengus šią nedaug energijos naudojančią įrangą paprastai nereikia išvedžioti ir naujų elektros kabelių. Šiuose labai veiksminguose vėdinimo įrenginiuose tiekiamam orui šildyti nenaudojami vandeniniai radiatoriai, todėl nebus ir jokių jungčių prie šildymo sistemos. Viskas, ko reikia – nuvesti kondensatą į nuotekų sistemą, nes veiksmingai veikiantis šilumos rekuperatorius sukondensuoja daug vandens net ir iš sauso klasės oro. Decentralizuotą sistemą lengva suprojektuoti, nes tokį patį šabloną galima naudoti visose klasėse. Be to, galima įsigyti skirtingos galios vėdinimo įrenginių, skirtų įvairaus dydžio patalpoms. Nustatyti oro srautų nustatymus ir juos reguliuoti taip pat labai lengva, nes sistema yra paprasta.

Nebrangi ir paprasta sistema

Autonominė patalpų vėdinimo sistema taupo elektros energiją. Retai būna taip, kad būtų naudojamos iškart visos patalpos, todėl jei vėdinimas visame pastate nuolat veiktų didžiausia galia, energija būtų švaistoma. Kai kurios klasės gali būti naudojamos vėlai vakare, anksti ryte, kartais net savaitgaliais ar per atostogas, kai centralizuota, pagal laiką valdoma vėdinimo sistema palaiko tik minimalų vėdinimą. Automatiškai valdoma decentralizuota vėdinimo sistema vėdinimą sustiprina tik tada, kai reikia, ir tik ten, kur reikia.

„Vallox“ vėdinimo įrenginiuose veikiantys nuolatinės srovės ventiliatoriai sunaudoja nedaug elektros energijos, o dėl trumpų ortakių užtenka nedidelės galios ventiliatorių. Kai klasėje žmonių nėra, ventiliatorių elektros sąnaudos taip pat sumažėja, nes jų galia sumažinama.

Veiksmingas šilumos rekuperatorius iš lauko tiekiamą orą sušildo naudodamas ištraukiamo oro šilumą. Šiuolaikiški ir labai veiksmingi „Vallox“ vėdinimo įrenginiai, naudodami ištraukiamo oro šiluminę energiją, beveik visus metus tiekiamą orą sušildo iki +17 °C ar aukštesnės temperatūros. Todėl užtenka tik truputį pašildyti tiekiamą orą ir jokių šildymo sistemos pakeitimų nereikia.

Rezultatas – geras patalpų mikroklimatas

Vienas svarbiausių gero vėdinimo požymių – tai, kad jis nepastebimas. Geram patalpų mikroklimatui svarbu, kad nesijaustų skersvėjo. Vėdinimo įrenginys su šilumos rekuperatoriumi rūpinasi komfortu žiemą pašildydamas tiekiamą orą. Toks pašildytas oras ir tinkamai įrengta oro paskirstymo sistema padeda išvengti nemalonaus traukimo. Šiltu oru šilumos automatiškai perjungiamas rekuperatoriaus apėjimo kontūras, todėl į pastatą tiekiamas vėsesnis lauko oras. Automatinio valdiklio valdomas vėdinimas visada palaiko tinkamą oro kokybę. Vėdinimas nebūna per smarkus ir nesusidaro skersvėjų net ir tada, kai patalpoje žmonių nedaug.

Visuose „Vallox“ vėdinimo įrenginiuose naudojami F7 klasės filtrai, sulaikantys, pavyzdžiui, lauko ore esančias žiedadulkes ir suodžių daleles. Vėdinimo sistema iš patalpų pašalina žmonių ir konstrukcijų generuojamą taršą, dulkes ir drėgmę. Visi „Vallox“ vėdinimo įrenginiai turi plokštelinį šilumokaitį, neleidžiantį drėgmei ir kvapams grįžti į pastatą su tiekiamu oru. Be to, oro tarša per vėdinimo sistemą neperduodama iš vienos patalpos į kitą, nes kiekvienoje patalpoje įrengtas atskiras vėdinimas.

Norint, kad vėdinimas būtų tylus, reikia tinkamai parinkti vėdinimo įrenginį ir ortakių tinklą, įrengti tinkamą sistemos garso izoliaciją, taip pat gerai izoliuoti angas, per kurias į klasėje esantį vėdinimo įrenginį atvesti laidai ir ortakiai. Jei klasėje mokinių skaičius nedidelis, vėdinimas veikia mažu greičiu ir yra beveik negirdimas. Kai klasė pilna žmonių, padidėja iš žmonių sudaryto garsą sugeriančio paviršiaus plotas, todėl tinkamai įrengtos vėdinimo sistemos keliamas triukšmas neblaško dėmesio.

Pažangus automatinis valdymas

Visi „Vallox“ MV modeliai gali būti valdomi automatiškai naudojant drėgmės, anglies dioksido ir LOJ jutiklius. Beveik nepastebimas reguliavimas užtikrina tinkamą vėdinimo lygį bet kokiomis aplinkybėmis. „Vallox“ MV modelius be atskiro adapterio galima prijungti prie „Modbus“ kanalo. Šiuos modelius taip pat galima valdyti kompiuteriu, mobiliaisiais įrenginiais ar internetu, naudojant LAN tinklą. Ventiliatoriaus greitis gali būti valdomas analogine (0–10 V NS) arba skaitmenine (0/24 V) įvestimi, o prireikus į automatinį pastato valdymą galima perduoti trikčių relės pranešimus. Kitos standartinės MV modelių funkcijos – savaitinis valandinis tvarkaraštis, žiemos ir vasaros režimai, automatinis naktinis vėsinimas, vėdinimo sustiprinimo jungiklis ir priminimas atlikti priežiūros darbus.

Planuojate įgyvendinti mokyklos ar darželio vėdinimo projektą? Susisiekite su mumis.